Mokėjimo už socialinės globos paslaugas dydis:

 

 Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

 Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja 1 procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

 

Socialinės globos kaina Dotnuvos slaugos namuose 2024 m.

     Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu

     2023 m. gruodžio 22 d. Nr. TS – 358

4. Patvirtinti Dotnuvos slaugos namų teikiamų paslaugų kainas (1 asmeniui per mėnesį Eur) :

 4.1. ilgalaikės {trumpalaikės} socialinės globos paslaugos asmeniui be sunkios negalios  – 1569,00 Eur

 4.2. ilgalaikės {trumpalaikės} socialinės globos paslaugos asmeniui su sunkia negalia      – 1750,00 Eur

     Sprendimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 dieną