2022 m. Dotnuvos slaugos namai viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.