Įgyvendinant BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO reikalavimus, Dotnuvos slaugos namuose duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB "SDG", kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kontaktiniai duomenys: el. p.: asmensduomenys@sdg.lt

 

Dotnuvos slaugos namai rūpinasi gyventojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.
Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Dotnuvos slaugos namus teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA