Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

 

2024 metų ataskaitos

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 d. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 d.

 

2023 metų ataskaitos

 

2023 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 d.

 

2022 metų ataskaitos

 

2022 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31 d.

 

2021 metų ataskaitos

 

2021 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31 d.

 

2020 metų ataskaitos

 

2020 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

 

2019 metų finansinės ataskaitos

 

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų III ketv. ataskaitos

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

2019 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.

 

2019 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.

 

2018 metų finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamojo rašto pastabos 2018 m. gruodžio 31 d.

 

2018 metų III ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 

2018 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. birželio 30 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 

2018 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d.

  

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. kovo 31 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

2017 metų finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Aiškinamojo rašto pastabos