Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras vykdo projektą  „Hospitalinės infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose“ (angl. Healthcare associated infections in European long-term care facilities, toliau – HALT).
Projekto metu Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, periodiškai atliekami infekcijų paplitimo ir antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo tyrimai ilgalaikės globos įstaigose.
Higienos institutas yra LR sveikatos apsaugos ministerijos nominuota koordinuojanti  institucija Lietuvoje.