Apgyvendinimo Dotnuvos slaugos namuose tvarka

Kur kreiptis

    Socialinių paslaugų teikimo organizatorius yra Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius.

Dėl informacijos apie ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų nustatymo ir skyrimo  kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 414 kabinetas, telefonas  8 347 69528.

Reikalingi dokumentai

     Asmuo, norintis gauti ilgalaikes ar trumpalaikes socialines globos paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui dokumentus, susijusius su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją(pasą ar asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje)
  • Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimo kopiją
  • Medicinos dokumentų išrašą forma F-27

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti pildo socialinis darbuotojas, nurodant, paslaugų gavėjo pageidavimą į kuriuos slaugos namus nori.

    Išvardintieji dokumentai pateikiami Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 414 kabinetas, telefonas 8 347 69528.
     Asmenų siuntimo į globos įstaigas komisija, apsvarsčiusi asmens prašymą, per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.