Nuo balandžio 1 d. pasikeitė globos kaina. Ją sudaro 80% paslaugų gavėjo gaunamų pajamų{pensija, neįgalumo išmoka}, likusi dalis dengiama iš Valstybės tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto lėšų ir jei turi sunkią negalią, iš Valstybės deleguotų lėšų socialinei globai asmenims su sunkia negalia.