Mokėjimo už socialinės globos paslaugas dydis:

 

 Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

 Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja 1 procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

 

Globos kaina Dotnuvos slaugos namuose:

 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu

2022 m. kovo 25 d. Nr. TS – 53

 

       4. Patvirtinti Dotnuvos slaugos namų teikiamų paslaugų kainas 1 asmeniui:

    4.1. ilgalaikės{trumpalaikės} socialinės globos paslaugos asmeniui be sunkios negalios – 1179,00 Eur per mėnesį

    4.2. ilgalaikės{trumpalaikės} socialinės globos paslaugos asmeniui su sunkia negalia      – 1328,00 Eur per mėnesį

 

Sprendimas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 dieną