Dotnuvos slaugos namai yra tarp pirmaujančių pagal darbuotojų imunizaciją nuo Covid-19 viruso

 

„Okredo“ platformoje skelbiami nuolat atnaujinami Statistikos departamento duomenys rodo, kad Jūsų įmonėje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid.

 Sveikiname Jūsų įmonę svariai prisidedant prie pandemijos valdymo!
Kviečiame tokiu atsakingu jūsų darbuotojų elgesiu pasidalinti su savo partneriais ir skatinti kitas įmones sekti Jūsų pavyzdžiu. 

UAB „Okredo“