Vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1496, nuo birželio 17 dienos Dotnuvos slaugos namuose leidžiamas artimųjų lankymas. Dotnuvos slaugos namų gyventojų lankymo ekstremalios situacijos laikotarpiu sąlygos (toliau – Sąlygos), nustato Dotnuvos slaugos namų gyventojų lankymo įstaigoje tvarką.

 

1. Lankymo organizavimas

1.1. Artimieji, pageidaujantys lankyti įstaigos gyventojus, privalo nurodytu telefonu registruotis lankymui.

1.2. Lankytojus registruoja, jų registravimo žurnalą pildo ir su lankymo tvarka supažindina vyriausioji socialinė darbuotoja.

1.3. Lankytojai registruojami darbo dienomis, darbo valandomis nuo 8.00 iki 17.00, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 valandos, telefonu 8 656 69033.

1.4. Neužsiregistravę lankytojai neįleidžiami.

 

2. Įstaigos gyventojų saugumo užtikrinimas

 

2.1. Atvykusį lankytoją (us) pasitinka tą dieną dirbanti slaugytoja, kuri pamatuoja lankytojų kūno temperatūrą ir atlieka rankų dezinfekciją.

2.2. Lankytojui viso lankymo metu kambaryje rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

2.3.  Lankymo trukmė kambaryje gali būti ne ilgesnė kaip 15 min.

2.4. Lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimo, slogos, kosulio ir pan.);

2.5. Gyventojams, pagal jų fizinę būklę, susitikimai su artimaisiais gali vykti lauke arba jų gyvenamajame kambaryje.

2.6. Išlaikyti kuo mažesnį fizinį kontaktą su artimuoju;

2.7. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo

2.7. Jei lankymas vyksta lauke, apsaugos priemonės neprivalomos ir lankymo trukmė neribojama.

3. Patalpų valymas ir dezinfekavimas.

 

3.1. Jei susitikimas vyksta kambaryje, lankymo trukmė negali būti ilgesnė kaip 15 minučių.

3.2. Jei kambaryje gyvena keli asmenys, siekiant užtikrinti saugumą ir privatumą, privalo būti statomos širmos.

3.3. Lankytojams išėjus, kambarys privalo būti išvėdintas ir atlikta jo dezinfekcija.

3.4. Lankytojas kambaryje privalo naudoti apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorių ar kt. priemonę), dezinfekuoti rankas.

 

DOTNUVOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO, KORONAVIRUSO PROFILAKTIKOS, KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ TAIKYMO PLANAS

 REKOMENDACIJOS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMS DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)

 GYVENTOJŲ LANKYMAS STACIONARIOSE GLOBOS ĮSTAIGOSE ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI NUO 2020 m. BIRŽELIO 17 d. iki LIEPOS 16 d.