2020 metų ataskaitos

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

 

2019 metų ataskaitos

 

2019 metų finansinės ataskaitos (metinės)

 

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų III ketv. ataskaitos

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

 

2019 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.

 

2019 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.

 

2018 metų ataskaitos

 

2018 metų finansinės ataskaitos (metinės)

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamojo rašto pastabos 2018 m. gruodžio 31 d.

 

2018 metų III ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 

2018 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. birželio 30 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 

2018 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. kovo 31 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

2017 metinės ataskaitos

 

2017 metų finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Aiškinamojo rašto pastabos

 

2017 metinės bidžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2017 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2017 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2017 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita bendrosios valstybės dotacijos lėšos 2017 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2017 m. gruodžio 31 d. aiskinamasis raštas

 

 

2017 metų III ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. rugsėjo 30 d.

20 VSAFAS 4 priedas 2017 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita bendrosios valstybės dotacijos lėšos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2017 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 

2017 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. birželio 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2017 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2017 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2017 m. birželio 30 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2017 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2017 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 

2017 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. kovo 31 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2017 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2017 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2017 m. kovo 31 d.

Mokėtinos gautos sumos 2017 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2017 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

2016 metų finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

 

2016 metinės bidžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita bendrosios valstybės dotacijos lėšos 2016 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2016 m. gruodžio 31 d. aiskinamasis raštas

 

 

2016 metų III ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2016 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2016 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2016 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2016 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 

2016 metų II ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. birželio 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2016 m. birželio 30 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2016 m.birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 

2016 metų I ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. kovo 31 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2016 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2016 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2016 m. kovo 31 d.

Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2016 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

2015 metų finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. 

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

 

2015 metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2015 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita bendrosios valstybės dotacijos lėšos 2015 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2015 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2015 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

 

2015 metų III ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2015 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita bendrosios valstybės dotacijos lėšos 2015 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2015 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2015 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2015 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 

2015 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. birželio 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2015 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2015 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2015 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2015 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 

2015 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. kovo 31 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2015 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2015 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2015 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2015 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

2014 metų finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. 

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

 

2014 metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2014 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2014 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2014 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios apyvartos lėšos 2014 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2014 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

 

2014 metų III ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2014 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2014 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2014 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios apyvartos lėšos 2014 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2014 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 

2014 metų II ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2014 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2014 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2014 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios apyvartos lėšos 2014 m. birželio 30 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2014 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 

 

2014 metų I ketv. ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. kovo 31 d.

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2014 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2014 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2014 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios apyvartos lėšos 2014 m. kovo 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2014 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

2013 metų finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. 1 lapas
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 1 lapas

Pinigų srautų ataskaita 2 lapas

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Bendroji informacija

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios apyvartos lėšos 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2013 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

 

2013 metų III ketv. finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. rugsėjo 30 d.

 

2013 metų II ketv. finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. birželio 30 d.

 

2013 metų I ketv. finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. kovo 31 d.

 

2012 metų finansinės ataskaitos

 

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 1 lapas

Pinigų srautų ataskaita 2 lapas

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Bendroji informacija

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2012 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita kitos valstybės lėšos 10.01. 2012 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita kitos valstybės lėšos 10.02. 2012 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2012 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2012 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2012 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

 

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. spalio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. spalio 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2012 m. spalio 31 d.

 

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2012 m. birželio 30 d.

 

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2012 m. kovo 31 d.

 

              

                    2011 metų finansinės ataskaitos

 

2011 metų Finansinės būklės ataskaita

2011 metų Veiklos rezultatų ataskaita

2011 metų Pinigų srautų ataskaita

Bendroji informacija

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

 

                   2010 metų finansinės ataskaitos

 

2010 metų Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2010 metų Finansinės būklės ataskaita

2010 metų Veiklos rezultatų ataskaita